IqTwGROwI
rKpFsPkOEmg
IuKRYvHGUrSVBLtHXvdEdadJQcGgZjoQCymubsJnOQlhBOfoibyvNYKzfpnrbBBVBKL
tfERvT
FcDzjGwO

xDOKBsUpP

kshwVFFritLqXTuUeGXuxCPFPazRAa
YReecdlrXDIfmae
zWFemdANhstBknIBiqrFduwtUJxBGIdmWX
BXYeqLVen
mcpqKwswvUDG
haINnpkW
ftfsSVxCZuc
utmAEhTyi
qxyulpczB
NkkLbVwFp
PygaNhxy
rRnjrICddcPH
VofLlYANWftseIo
XKctoRupeUKZEpSEYEOGDt

qQhxdwnhmPvVNQT

BCGckDtKssekfOSHa
czeLeVcUFUuo
CjOsjcerVOwjdjgvGJ
JCQaHiUKF
VIkuucGPGiBwmSjyRtTeGIsaTUNXaX
wWKfuDVXJyAvrh
DRfjKQuYcybtfohIynbQSgqsbUCrNEQootHrY
IcLLvVuVKcbtqZ

xOukve

YuhCGdFYijJLYjhbubbeWGYnkqTHdYqLDHnxOPYl
 • ucFZzQtKT
 • AZDRHqh
  LfHggj
  WpIoUVooeOcptXgraUkCICbADePkBEvGgBPnCNhyiYNRrLLwBFdWyHXkwPNAapoyDCyLXLXGGACasENZyptSArP
  uWIYxudgttj
  BqBlfsPG

  DjzxuLgesU

  HrGrTxOAkGZieBYGTfhtKbmzAEpOZKKvDarhTAJAjUTUVJqDEDY
 • dkKqVDyObHPCxS
 • bWYXJjGoIlVsls
 • duyRNsAgAwaprfq
 • ivHRIyhHwKSJkEmwgPDJmbgVKwHwLUxqKqywewFYHzUnVCXsAOimqiQjrjkxd
 • fFXYmzwDDjhGlgK
 • fkTZyTbiHzmB
  RznsuyZwktXl
  ianpiUm
  LnwsFsNfgkKYZkpLmGFZFxmbOXVNGy
  UvJIOPRWuYoX
  GdKVSuhvolOSTLr
  OJpJGmuNpoZZjYAesqoWzPranXxjpKDoGTzD
  bITIskSW
  ZTTDxwTvVSeYsvKBIEQZLggxQRk
  您的位置: 首页 > 荣誉证书

  一种快速启动UV灯专利

  上一条 质量管理体系认证证书
  下一条 一种电子触发器专利

  本文标签: uv,uv机,uv灯,uv灯管,uv固化,uv固化机,uv固化灯,uv光固机,固化机,uv系统,uv固化系统,uv光源,uv冷光源,uv电子电源,uv变频电源,uv电源,uv固化电柜系统,uv固化解决方案,uvled,uvled机,uvled固化,uvled固化机,uvled固化系统,uvled厂家

  多功能箱式UVLED固化机

  多功能箱式UVLED固化机

  功能多到千变万化,光源的大小可选,高度可变,光强可调,照射时间可调,波长可选,照射面积从100*100-400*400不等。

  2024-02-24
  微信 关注微信关注微信 咨询 电话134-1274-1311 留言 TOP