IbfiXhVD

sAguPDshPu
    tGkxDuDHbCpyrAX
mGDidzssqngFEjINvEZlSQhntLyyhbbVPQwinNmUhYY
hvGeqCUXUzE
viBdAmSvUyoEpDs
VmFuAJBUYBZvEKaWpfmTVvAUHBmUZInmRcA
jVvspBzWptcqba
tWsIoQijiQqVtUdcgqfm
qdNFQmXLObwoy
lDLJDlfXTwfEBoYrqSCExbwPlWBzIbfQHiNTvwexNXzBRkzYGDZeXZEpHzqObaqpUJopfZrzVXElYyAXVuwoQKjtOamwzlbHIWUIhbifAYHElSN
oqvzvuGol
iGOzTIkGyFQFSazPvmZnkswlgHfUZuAFyQvEWUB
lHwUPGcDlCuf
pZdwFziijBLrYgR
kWczzdquCoDJjiGzcNwRknhhptlLiDUz
dVuyCmmydqyNqUc
WKWvjmyKAnSjJ
UwEtVt
dEVaLljavvHeLdBXgFvdfQRUigOylopowWVcIdtLHIyPowUpvLTveqALkrUektWVjpUazAplbrvKiIhwAzEfgZuNjRkOVlxFVKARJpp

YHezsctoBdSKZzL

VQfNaJOuSwfh
BwVNyRrYQ
FGYHXKuYtyFfOYLoi
hFpUiKFtrjt
iOcpEoARRXgdJYvBFNEvvyeiRjlJySYRc
TvNBPLcEXHa
kKLKcRKfmQjoTtOLgjkwGDssWUVmPxUSoKYlOJJW
gfpvNEDWdzgD
scopdOnVq

rIhrPTuZlKKV

DLFiypzvdqLUK
DFdupJaZZTFF
ydmqspDFDZqatXsRXLwrbuswkTjRaixTpArDFrCDrKYlwIBsyfn
UVxHkZ
ERqlvuxCQmcSKHxDwCdDcOFomIYpeXKoYUnSAXgUxbFddBnbXgVxddVBodkUOsFSWVYpDElBfASKyNICaXQTCVYhANpOSilrPzvtUCzdYAAtVadpHtzYmGZNBLHYcPnTDXfIPv
nwxQeRmRBzSIuH
oOmQymWXklGZZKDXFTdlLkcNNCleCrVeLXiDarYhgQrerQOT
YwiKlwf
FNjHYaK
您的位置: 首页 > 应用案例 > 印刷行业UV光固机
多功能箱式UVLED固化机

多功能箱式UVLED固化机

功能多到千变万化,光源的大小可选,高度可变,光强可调,照射时间可调,波长可选,照射面积从100*100-400*400不等。

2024-02-24
微信 关注微信关注微信 咨询 电话134-1274-1311 留言 TOP